מיזוגים ורכישות

משרד שמעונוב ושות’ מטפל בעסקאות מיזוג ורכישה (M&A) בדגש על חברות ציבוריות. לאורך השנים טיפל המשרד במאות מיזוגים ורכישות של חברות ציבוריות בישראל וכן בעשרות רבות של הצעות רכש לסוגיהן כמו גם תהליכי רה-ארגון מורכבים דוגמת Spin-off, חלוקת דיבידנד בעין מורכבת וכן פעולות דומות הנובעות מחוק הריכוזיות לצורך צמצום שכבות.  בשנים האחרונות, ייצג משרדנו עסקאות רכישה מרכזיות בשוק ההון בישראל ובכלל זאת את הרוכש בעסקת הענק של רכישת השליטה בחברת שיכון ובינוי. תחום המיזוגים ורכישות ושינויי המבנה בעולם החברות הציבוריות הינו תחום מורכב הדורש בקיאות והבנה עמוקה בדיני חברות מחד ובדיני ניירות ערך מאידך שכן המדובר בכלים שלובים. עו”ד ישראל שמעונוב, ראש המשרד, מעורב באופן אישי ומוביל את הטיפול בכל עסקה מהותית המטופלת במשרדנו. ניסיונו הייחודי ורב השנים של עו”ד שמעונוב בתחום ניירות ערך והיכרותו המוחלטת של שוק ההון הישראלי על גווניו ונגזרותיו מייצרת נוסחה מנצחת להובלת תיקים מורכבים.

עדכונים בתחום

  • בשנים האחרונות, ייצג משרדנו עסקאות רכישה מרכזיות בשוק ההון בישראל ובכלל זאת את הרוכש בעסקת הענק של רכישת השליטה בחברת שיכון ובינוי.
“A real force in the capital markets space” מהדורת 2019 The LEGAL500