דצמבר 2020  

משרדנו ליווה את ספנסר אקוויטי גרופ לימיטד בהנפקה פרטית של אגרות חוב (סדרה ב') למשקיעים מסווגים, בהיקף של 250 מיליון ₪ (בדרך של הרחבת סדרה).

דצמבר 2020  

שמעונוב ושות' מייצג את נופר אנרגיה בע"מ בהנפקת המניות הגדולה ביותר בבורסה בתל אביב עד כה לשנת 2020 (600 מיליון שקל). את נופר אנרגיה מייצגים עוה"ד ישראל שמעונוב, עיינה וקסלר, איגור כץ, טל נער ונופר הבר.

נובמבר 2020  

משרדנו ליווה את גבאי מניבים ופיתוח בע"מ בהנפקה של סדרת אג”ח חדשה, מובטחת בשעבוד עודפים בפרויקטים יזמיים בתל אביב ובאשקלון, במסגרתה גויסו 80 מיליון שקלים בריבית של 4.59%.

נובמבר 2020   Bizportal

משרדנו ליווה את חברת The Zarasai Group Ltd (חברה אמריקאית המתמחה בנדל"ן מניב למגורים בניו יורק) בהנפקה של סדרת אג"ח חדשה, במסגרתה גויסו כ-217 מיליון שקלים בריבית של 5.45%. הסדרה מובטחת בין היתר באמצעות משכנתא על 4 בנייני rental building בניו יורק.

אוקטובר 2020   דה מרקר

צוות משרדנו ליווה את חברת האנרגיה המתחדשת דוראל בגיוס הון נוסף, במסגרתו הנפיקה כ- 14.8 מיליון מניות, המהוות כ-10% מהון החברה, בתמורה של 191 מיליון שקלים.

אוקטובר 2020  

מדריך הדירוג IFLR1000 ציין בדירוג עורכי הדין המובילים את עו"ד ישראל שמעונוב - מייסד המשרד, ואת עו"ד דודי ברלנד - שותף בכיר, כ- highly regarded וכן את עו"ד עידו לכמן כ-rising star, בתחום שוק ההון.

אוקטובר 2020  

משרדנו, באמצעות עוה"ד אמיר ברטוב, ניר כהן ששון ושמרית מלמן, ליווה את חברת ספיר קורפ, שהשלימה הסדר בזק עם מחזיקי אגרות החוב שלה. במסגר ההסדר, הציעה ספיר קורפ לבצע פדיון מוקדם חלקי של אגרות חוב בהיקף של 28 מיליון ש"ח (ערך נקוב), לעדכן את לוח הסילוקין של אגרות החוב ולהוסיף...

ספטמבר 2020  

משרדנו ליווה את חברת Copperline Americas Limited אשר השלימה הנפקה ראשונה של סדרה ג' חדשה של אגרות חוב (אשר בחלקה בוצע במסגרת של הצעת רכש חליפין למחזיקי אגרות חוב הקיימים של סדרה א'), במסגרתה גייסה החברה כ-91 מיליון ₪. הסדרה הובטחה בין היתר באמצעות שעבוד על נכס נדל"ן של החברה בניו יורק.

יולי 2020  

שמחים לעדכן על דירוג משרדנו כמשרד מוביל בולט בתחומי הכינוסים והפירוקים והסדרי החוב לשנת 2020 לפי מדריך הדירוג bdi.

יולי 2020   כלכליסט

משרדנו, באמצעות עוה"ד ישראל שמעונוב ועיינה וקסלר, ליווה את קבוצת ישראל קנדה בהליך השלמת הרכישה של חברת מינרב פרויקטים.

יולי 2020  

משרדנו ליווה את חברת דה-לסר, העוסקת בנדל"ן מניב בניו יורק, בהליך גיוס של סדרת אג"ח חדשה המובטח בשעבוד על שלושה נכסי נדל"ן בניו יורק, בסך של כ-168 מיליון ₪ ערך נקוב (בערך כספי כולל של כ-164 מיליון שקלים) בריבית של 5%.

יוני 2020   דה מרקר

משרדנו ליווה את קבוצת דוראל אנרגיה, קבוצה המתרחבת במהירות בשוק האנרגיה בישראל ובארה"ב, בהנפקה הראשונה שבוצעה מאז פרוץ משבר הקורונה. ההנפקה בוצעה לפי שווי חברה של 575 מיליון שקל לפני הגיוס.  את חברת דוראל ייצגו עוה"ד ישראל שמעונוב ועוה"ד עיינה וקסלר. משרדנו גאה כי גם בתקופה מאתגרת זו, אנו ממשיכים להיות חלק ממרכז העשייה העסקית בישראל.