ינואר 2017  

משרדנו ליווה את דה לסר גרופ לטד בהכנת דוח הצעת מדף שכלל הצעה לציבור בהיקף של כ-113 מיליון ש"ח אג"ח (הרחבת סדרה ד') מדורגות "A-" וקבלת אישור הבורסה לרישום ניירות הערך למסחר בבורסה.

ינואר 2017  

משרדנו ליווה את אול ייר הולדינגס לימיטד בהכנת דוח הצעת מדף של אגרות חוב (סדרה ב') המהווה מיפרט הצעת רכש חליפין לאגרות חוב (סדרה א'), וכן בדוח הצעה פרטית של אגרות חוב (סדרה ב'), עוקבת להנפקה למחזיקי אגרות החוב (סדרה א'), במסגרתן הונפקו סה"כ כ-667 מיליון ש"ח אגרות חוב (סדרה...

ינואר 2017  

משרדנו ליווה את ספנסר אקוויטי גרופ לימיטד בהכנת דוח הצעת מדף שכלל הצעה לציבור בהיקף של כ-236 מיליון ש"ח אגרות חוב (סדרה ב') מדורגות A/A2 וקבלת אישור הבורסה לרישום ניירות הערך למסחר בבורסה.

ינואר 2017  

משרדנו ליווה את גירון פיתוח ובניה בע"מ בהכנת דוח הצעת מדף שכלל הצעה לציבור בהיקף של כ-160 מיליון ש"ח אגרות חוב (סדרה ו') מדורגות A2 וקבלת אישור הבורסה לרישום ניירות הערך למסחר בבורסה.

ינואר 2017  

משרדנו ליווה את אמ.די.ג'י. ריאל אסטייט בהכנת דוח הצעת מדף שכלל הצעה לציבור בהיקף של 40 מיליון ש"ח אגרות חוב (הרחבת סדרה א') מדורגות בדירוג A3 וקבלת אישור הבורסה לרישום ניירות הערך למסחר בבורסה.

ינואר 2017  

משרדנו ליווה את קבוצת חג'ג' ייזום נדל"ן בע"מ בהכנת דוח הצעת מדף שכלל הצעה לציבור בהיקף של כ-116 מיליון ש"ח אג"ח (סדרה ז') מדורגות BBB+ וקבלת אישור הבורסה לרישום ניירות הערך למסחר בבורסה.

ינואר 2017  

משרד שמעונוב ושות׳ שמח לצרף לשורותיו את עו״ד אמיר ברטוב, מבכירי עורכי הדין ביצוג חברות בתחום חדלות הפירעון במדינת ישראל, המצטרף למשרד שמעונוב ושות' לאחר שנים רבות במשרד ליפא מאיר ושות'. לעו"ד ברטוב מצטרפים עוה"ד עיינה וקסלר ואיילת ברקוביץ׳. עו"ד שמעונוב מוסיף: "אני רואה בהצטרפותו של אמיר הזדמנות שתאפשר למשרד...