מאי 2021  

משרדנו ליווה את חברת נמקו ריאלטי לטד בהליך הרחבת סדרה א', בהיקף של 85 מיליון שקלים.

אפריל 2021   Chambers and Partners

משרדנו ומייסד המשרד, עו״ד ישראל שמעונוב, דורגו כמובילים בתחום שוק ההון בהתאם למדריך הדירוג צ׳יימברס לשנת 2021!בנוסף, עו"ד אמיר ברטוב, שותף בכיר במשרדנו, דורג שוב גם השנה כעורך דין מוביל בתחום חדלות הפירעון לשנת 2021 בהתאם למדריך הדירוג צ'יימברס.

מרץ 2021  

משרדנו ליווה את קרסו מוטורס בע"מ בגיוס של אגרות חוב בהיקף של כ-460 מיליון ש"ח בשתי סדרות. הגיוס כלל הנפקה של סדרת אגרות חוב חדשה, נחותה לחוב בכיר של קרסו ומגובה בשעבודים על כלי רכב של חברת הליסינג וכן הרחבה של סדרה בכירה.

פברואר 2021   כלכליסט

משרדנו ליווה את חברת ביכורי שדה בהנפקה ראשונה לציבור של מניותיה בבורסה לניירות ערך בת"א בהיקף של 160 מיליון ₪ (בשווי חברה של כ-600 מיליון שקלים).

פברואר 2021   גלובס

צוות משרדנו ליווה את חברת אייס קפיטל ריטייל לטד בהנפקה ראשונה לציבור בבורסה לניירות ערך בתל אביב, בהיקף של 150 מיליון ₪ (בשווי חברה של כ-400 מיליון שקלים).

פברואר 2021  

משרדנו ליווה את סולאיר בתשקיף הנפקה ראשונה לציבור והצעת מכר של מניותיה בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ, בהיקף של 132 מיליון ש"ח, לפי שווי חברה של כ-600 מיליון ש"ח.

דצמבר 2020  

משרדנו ליווה את ספנסר אקוויטי גרופ לימיטד בהנפקה פרטית של אגרות חוב (סדרה ב') למשקיעים מסווגים, בהיקף של 250 מיליון ₪ (בדרך של הרחבת סדרה).

דצמבר 2020  

שמעונוב ושות' מייצג את נופר אנרגיה בע"מ בהנפקת המניות הגדולה ביותר בבורסה בתל אביב עד כה לשנת 2020 (600 מיליון שקל). את נופר אנרגיה מייצגים עוה"ד ישראל שמעונוב, עיינה וקסלר, איגור כץ, טל נער ונופר הבר.

נובמבר 2020  

משרדנו ליווה את גבאי מניבים ופיתוח בע"מ בהנפקה של סדרת אג”ח חדשה, מובטחת בשעבוד עודפים בפרויקטים יזמיים בתל אביב ובאשקלון, במסגרתה גויסו 80 מיליון שקלים בריבית של 4.59%.

נובמבר 2020   Bizportal

משרדנו ליווה את חברת The Zarasai Group Ltd (חברה אמריקאית המתמחה בנדל"ן מניב למגורים בניו יורק) בהנפקה של סדרת אג"ח חדשה, במסגרתה גויסו כ-217 מיליון שקלים בריבית של 5.45%. הסדרה מובטחת בין היתר באמצעות משכנתא על 4 בנייני rental building בניו יורק.

אוקטובר 2020   דה מרקר

צוות משרדנו ליווה את חברת האנרגיה המתחדשת דוראל בגיוס הון נוסף, במסגרתו הנפיקה כ- 14.8 מיליון מניות, המהוות כ-10% מהון החברה, בתמורה של 191 מיליון שקלים.

אוקטובר 2020  

מדריך הדירוג IFLR1000 ציין בדירוג עורכי הדין המובילים את עו"ד ישראל שמעונוב - מייסד המשרד, ואת עו"ד דודי ברלנד - שותף בכיר, כ- highly regarded וכן את עו"ד עידו לכמן כ-rising star, בתחום שוק ההון.