אוקטובר 2020  

מדריך הדירוג IFLR1000 ציין בדירוג עורכי הדין המובילים את עו"ד ישראל שמעונוב - מייסד המשרד, ואת עו"ד דודי ברלנד - שותף בכיר, כ- highly regarded וכן את עו"ד עידו לכמן כ-rising star, בתחום שוק ההון.

אוקטובר 2020  

משרדנו, באמצעות עוה"ד אמיר ברטוב, ניר כהן ששון ושמרית מלמן, ליווה את חברת ספיר קורפ, שהשלימה הסדר בזק עם מחזיקי אגרות החוב שלה. במסגר ההסדר, הציעה ספיר קורפ לבצע פדיון מוקדם חלקי של אגרות חוב בהיקף של 28 מיליון ש"ח (ערך נקוב), לעדכן את לוח הסילוקין של אגרות החוב ולהוסיף...

ריבית לשווי ערכן הנקוב של אגרות החוב. בית המשפט אישר את ההסדר.

ספטמבר 2020  

ברכות לחברת Copperline Americas Limited אשר השלימה הנפקה ראשונה של סדרה ג' חדשה של אגרות חוב (אשר בחלקה בוצע במסגרת של הצעת רכש חליפין למחזיקי אגרות חוב הקיימים של סדרה א'), במסגרתה גייסה החברה כ-91 מיליון ₪. הסדרה הובטחה בין היתר באמצעות שעבוד על נכס נדל"ן של החברה בניו יורק.

יולי 2020  

שמחים לעדכן על דירוג משרדנו כמשרד מוביל בולט בתחומי הכינוסים והפירוקים והסדרי החוב לשנת 2020 לפי מדריך הדירוג bdi.

יולי 2020   כלכליסט

שמחים לעדכן על השלמת הרכישה של חברת מינרב בע"מ ע״י קבוצת ישראל קנדה, וזאת למרות התקופה המאתגרת בה כולנו מצויים. את חברת קנדה ישראל ייצגו עורכי הדין ישראל שמעונוב ועיינה וקסלר בשיתוף עם משרד גולדפרב זליגמן ושות'.

יולי 2020  

משרדנו ליווה את חברת דה-לסר, העוסקת בנדל"ן מניב בניו יורק, בהליך גיוס של סדרת אג"ח חדשה המובטח בשעבוד על שלושה נכסי נדל"ן בניו יורק, בסך של כ-168 מיליון ₪ ערך נקוב (בערך כספי כולל של כ-164 מיליון שקלים) בריבית של 5%.

יוני 2020   דה מרקר

משרדנו ליווה את קבוצת דוראל אנרגיה, קבוצה המתרחבת במהירות בשוק האנרגיה בישראל ובארה"ב, בהנפקה הראשונה שבוצעה מאז פרוץ משבר הקורונה. ההנפקה בוצעה לפי שווי חברה של 575 מיליון שקל לפני הגיוס.  את חברת דוראל ייצגו עוה"ד ישראל שמעונוב ועוה"ד עיינה וקסלר. משרדנו גאה כי גם בתקופה מאתגרת זו, אנו ממשיכים להיות חלק ממרכז העשייה העסקית בישראל.

מאי 2020   כלכליסט

עו"ד אמיר ברטוב, שותף בכיר במשרדנו, ליווה את קבוצת קל אוטו במשך למעלה משנה בהליכי הבראה והסדר מורכבים ובהשלמת עסקת מכר לרכישתה בידי קבוצת קרסו מוטורס בע"מ, לקוח נוסף של משרדנו. השלמת עסקת המיזוג המורכבת הייתה כרוכה בביצוע והשלמה של הסדר נושים וולנטרי רחב היקף עם גופים מממנים רבים מחוץ לכתליי בית המשפט, תוך שיתוף פעולה מלא עם הנושים הפיננסים של החברה. משרד שמעונוב ושות' מאחל הצלחה ללקוחותיו, קבוצת קל אוטו וקבוצת קרסו, בפעילותם בתחום הרכב.

מאי 2020   dun's100

משרד שמעונוב ושות' דורג גם השנה בקבוצת הדירוג הראשונה בתחומי שוק ההון וחדלות הפירעון במדריך הדירוג dun's100.

אפריל 2020   Legal 500

כבכל שנה, דורג משרדנו בקבוצת העילית של משרדי שוק ההון בישראל במדריך הדירוג הבינלאומי Legal500 וכן כבכל שנה, דורג עו"ד ישראל שמעונוב כאחד מעורכי הדין המובילים בתחום זה. כמו כן, בחר המדריך לציין את המשרד כנחשב ומוביל בתחום חדלות הפירעון, בהובלתו של עו"ד אמיר ברטוב.

אפריל 2020  

הקלות נוספות בתחום שוק ההון בצל משבר הקורונה: רשות ניירות ערך הוציאה אתמול הקלות נוספות לגופים מפוקחים שעיקרן, מתן ארכה של 30 יום להגשת דו"חות רבעון ראשון (עד ליום 30.6.2020) ודחיית מועד פקיעת תוקף תשקיפי מדף ב-60 יום לתשקיפים שפגים בתקופה זו.

מרץ 2020  

רשות ניירות ערך בישראל מפרסמת רשימה של הקלות בעקבות השפעת וירוס הקורונה על שוק ההון, בין היתר, מתן ארכה של 30 יום לתאגידים מדווחים לפרסום הדוח התקופתי לשנת 2019, עד ליום 30.4.2020.