פברואר 2024   גלובס

חברת הנדל"ן היזמי 'אפי קפיטל נדל"ן בע"מ', שבבעלות אפי שקדי, השלימה הנפקה ראשונה לציבור של מניות ואופציות וגייסה כ-92 מיליון ש"ח לפי שווי חברה של כ-370 מיליון ש"ח.

כל החדשות