יוני 2021   גלובס

משרדנו, באמצעות עוה"ד דודי ברלנד, בנימין בן זמרה ועידו לכמן, ליווה את חברת ETGA - מהחברות המובילות בישראל בתחום הלוגיסטיקה, ההובלה הימית ואווירית של מטענים וסחורות ובעלת פעילות ענפה בתחום המימון החוץ בנקאי - בהנפקה לראשונה של מניותיה לציבור (IPO), במסגרתה גויסו 130 מיליון שקלים לפי שווי של 400 מיליון שקלים (אחרי הכסף).

יוני 2021  

פרימטק גרופ בע"מ, חברה העוסקת בעיקר בפעילות ייצור, ייבוא ושיווק מוצרי צריכה חד פעמיים ומתכלים וציוד משלים ונלווה לשוק המוסדי והקמעונאי בישראל, השלימה בהצלחה הנפקה ראשונה לציבור של מניותיה בהיקף של כ-75 מיליון ש"ח, לפי שווי חברה של כ-285 מיליון ש"ח לפני הכסף, ורשמה את מניותיה למסחר...

יוני 2021  

משרדנו ליווה את חברת הנדל"ן Extell Limited, בשליטת מר גארי ברנט, בהנפקה ראשונה לציבור של סדרת אגרות חוב חדשה (סדרה ג') ולאחר מכן בהרחבת הסדרה בדרך של הנפקה פרטית בהיקף כספי כולל של כ- 240 מיליון ש"ח.

מאי 2021   Bizportal

משרדנו ליווה את חברת ארגו פרופרטיז אן. וי. בהנפקה ראשונה לציבור של מניותיה בבורסה לניירות ערך בתך אביב בהיקף של 216 מיליון ש"ח, לפי שווי חברה של מיליארד ש"ח לפני הכסף

מאי 2021  

משרדנו ליווה את גבאי מניבים ופיתוח בע"מ בהנפקה של סדרת אג"ח חדשה לא מובטחת, במסגרתה גייסה 80 מיליון ש"ח ע.נ. אגרות חוב בריבית של 4.19%

מרץ 2021  

משרדנו ליווה את קרסו מוטורס בע"מ בגיוס של אגרות חוב בהיקף של כ-460 מיליון ש"ח בשתי סדרות. הגיוס כלל הנפקה של סדרת אגרות חוב חדשה, נחותה לחוב בכיר של קרסו ומגובה בשעבודים על כלי רכב של חברת הליסינג וכן הרחבה של סדרה בכירה.

פברואר 2021  

משרדנו ליווה את חברת PACIFIC OAK SOR (BVI) HOLDINGS, LTD (מקבוצת PACIFIC OAK מקליפורניה) בהרחבה של סדרה א' של אגרות החוב של החברה, שבוצעה בהנפקה פרטית למשקיעים מסווגים בהיקף של כ- 245 מיליון ש"ח.

פברואר 2021  

משרדנו ליווה את חברת ETGA - מהחברות המובילות בישראל בתחום הלוגיסטיקה, ההובלה הימית ואוורית של מטענים וסחורות ובעלת פעילות ענפה בתחום המימון החוץ בנקאי - בהנפקה ראשונה של מניותיה לציבור (IPO), במסגרתה גויסו 130 מיליון שקלים לפי שווי של 400 מיליון שקלים (אחרי הכסף).

פברואר 2021   כלכליסט

משרדנו ליווה את חברת ביכורי שדה בהנפקה ראשונה לציבור של מניותיה בבורסה לניירות ערך בת"א בהיקף של 160 מיליון ₪ (בשווי חברה של כ-600 מיליון שקלים).

פברואר 2021  

משרדנו ליווה את סולאיר בתשקיף הנפקה ראשונה לציבור והצעת מכר של מניותיה בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ, בהיקף של 132 מיליון ש"ח, לפי שווי חברה של כ-600 מיליון ש"ח.

דצמבר 2020  

משרדנו ליווה את ספנסר אקוויטי גרופ לימיטד בהנפקה פרטית של אגרות חוב (סדרה ב') למשקיעים מסווגים, בהיקף של 250 מיליון ₪ (בדרך של הרחבת סדרה).

דצמבר 2020  

שמעונוב ושות' מייצג את נופר אנרגיה בע"מ בהנפקת המניות הגדולה ביותר בבורסה בתל אביב עד כה לשנת 2020 (600 מיליון שקל). את נופר אנרגיה מייצגים עוה"ד ישראל שמעונוב, עיינה וקסלר, איגור כץ, טל נער ונופר הבר.