יוני 2021  

משרדנו ליווה את חברת הנדל"ן Extell Limited, בשליטת מר גארי ברנט, בהנפקה ראשונה לציבור של סדרת אגרות חוב חדשה (סדרה ג') ולאחר מכן בהרחבת הסדרה בדרך של הנפקה פרטית בהיקף כספי כולל של כ- 240 מיליון ש"ח.

מאי 2021   Bizportal

משרדנו ליווה את חברת ארגו פרופרטיז אן. וי. בהנפקה ראשונה לציבור של מניותיה בבורסה לניירות ערך בתך אביב בהיקף של 216 מיליון ש"ח, לפי שווי חברה של מיליארד ש"ח לפני הכסף

מאי 2021  

משרדנו ליווה את חברת נמקו ריאלטי לטד בהליך הרחבת סדרה א', בהיקף של 85 מיליון שקלים.

פברואר 2021  

משרדנו ליווה את חברת PACIFIC OAK SOR (BVI) HOLDINGS, LTD (מקבוצת PACIFIC OAK מקליפורניה) בהרחבה של סדרה א' של אגרות החוב של החברה, שבוצעה בהנפקה פרטית למשקיעים מסווגים בהיקף של כ- 245 מיליון ש"ח.

דצמבר 2020  

משרדנו ליווה את ספנסר אקוויטי גרופ לימיטד בהנפקה פרטית של אגרות חוב (סדרה ב') למשקיעים מסווגים, בהיקף של 250 מיליון ₪ (בדרך של הרחבת סדרה).

נובמבר 2020   Bizportal

משרדנו ליווה את חברת The Zarasai Group Ltd (חברה אמריקאית המתמחה בנדל"ן מניב למגורים בניו יורק) בהנפקה של סדרת אג"ח חדשה, במסגרתה גויסו כ-217 מיליון שקלים בריבית של 5.45%. הסדרה מובטחת בין היתר באמצעות משכנתא על 4 בנייני rental building בניו יורק.

ספטמבר 2020  

משרדנו ליווה את חברת Copperline Americas Limited אשר השלימה הנפקה ראשונה של סדרה ג' חדשה של אגרות חוב (אשר בחלקה בוצע במסגרת של הצעת רכש חליפין למחזיקי אגרות חוב הקיימים של סדרה א'), במסגרתה גייסה החברה כ-91 מיליון ₪. הסדרה הובטחה בין היתר באמצעות שעבוד על נכס נדל"ן של החברה בניו יורק.

יולי 2020  

משרדנו ליווה את חברת דה-לסר, העוסקת בנדל"ן מניב בניו יורק, בהליך גיוס של סדרת אג"ח חדשה המובטח בשעבוד על שלושה נכסי נדל"ן בניו יורק, בסך של כ-168 מיליון ₪ ערך נקוב (בערך כספי כולל של כ-164 מיליון שקלים) בריבית של 5%.

ספטמבר 2019  

משרדנו ייצג את אלעד קנדה (בבעלות מר יצחק תשובה) בגיוס של חצי מיליארד ש"ח (500,000,000 ש"ח) של אגרות חוב.

ספטמבר 2019  

משרדנו ייצג את נמקו ריאלטי, המחזיקה מרכזים מסחריים ברחבי ארה"ב בגיוס של כארבע מאות מיליון ש"ח (400,000,000 ש"ח) של אגרות חוב.

ספטמבר 2019   כלכליסט

בשנת 2019, ליווה המשרד את הכנתו של תשקיף הנפקת מניות IPO מיוחד במינו, פורץ דרך וראשוני בתולדות שוק ההון הישראלי, במסגרתו הובאה לראשונה לבורסה קרן ריט אמריקאית בתצורת UpReit אשר תציע מניות רק לציבור בישראל ומשכך ביצעה מסלול רישום מלא בישראל ולא בדרך של רישום כפול.

אוגוסט 2019   הארץ

משרדנו גאה לייצג את Hertz Group Realty Trust, קרן הריט האמריקאית הראשונה מסוגה המציעה בישראל מניות בתצורת UPREIT. מדובר בהליך ראשוני ותקדימי בשוק ההון בישראל.