מאי 2021  

משרדנו ליווה את גבאי מניבים ופיתוח בע”מ בהנפקה של סדרת אג”ח חדשה לא מובטחת, במסגרתה גייסה 80 מיליון ש”ח ע.נ. אגרות חוב בריבית של 4.19%

כל החדשות