יולי 2020   כלכליסט

משרדנו, באמצעות עוה”ד ישראל שמעונוב ועיינה וקסלר, ליווה את קבוצת ישראל קנדה בהליך השלמת הרכישה של חברת מינרב פרויקטים.

כל החדשות