יולי 2020  

שמחים לעדכן על דירוג משרדנו כמשרד מוביל בולט בתחומי הכינוסים והפירוקים והסדרי החוב לשנת 2020 לפי מדריך הדירוג bdi.

יולי 2020   כלכליסט

משרדנו, באמצעות עוה"ד ישראל שמעונוב ועיינה וקסלר, ליווה את קבוצת ישראל קנדה בהליך השלמת הרכישה של חברת מינרב פרויקטים.

יולי 2020  

משרדנו ליווה את חברת דה-לסר, העוסקת בנדל"ן מניב בניו יורק, בהליך גיוס של סדרת אג"ח חדשה המובטח בשעבוד על שלושה נכסי נדל"ן בניו יורק, בסך של כ-168 מיליון ₪ ערך נקוב (בערך כספי כולל של כ-164 מיליון שקלים) בריבית של 5%.