אפריל 2020   Legal 500

כבכל שנה, דורג משרדנו בקבוצת העילית של משרדי שוק ההון בישראל במדריך הדירוג הבינלאומי Legal500 וכן כבכל שנה, דורג עו"ד ישראל שמעונוב כאחד מעורכי הדין המובילים בתחום זה. כמו כן, בחר המדריך לציין את המשרד כנחשב ומוביל בתחום חדלות הפירעון, בהובלתו של עו"ד אמיר ברטוב.

אפריל 2020  

הקלות נוספות בתחום שוק ההון בצל משבר הקורונה: רשות ניירות ערך הוציאה אתמול הקלות נוספות לגופים מפוקחים שעיקרן, מתן ארכה של 30 יום להגשת דו"חות רבעון ראשון (עד ליום 30.6.2020) ודחיית מועד פקיעת תוקף תשקיפי מדף ב-60 יום לתשקיפים שפגים בתקופה זו.