פברואר 2020   Chambers and Partners

משרד שמעונוב ושות' גאים על דירוג המשרד כמשרד מוביל בתחום שוק ההון  במדריך הדירוג הבינלאומי Chambers and Partners לשנת 2020 וכן על דירוגם של עוה"ד ישראל שמעונוב ואמיר ברטוב כעורכי הדין המובילים בתחומם בישראל.