אוקטובר 2019   כלכליסט

עוה"ד אמיר ברטוב ולירון ספיר מייצגים את חברת אול-ייר במסגרת תביעה ייצוגית שהוגשה נגדה בעילה של פרט מטעה בדיווח מיידי.

אוקטובר 2019   גלובס

חברת דורי בניה בע"מ הגישה באמצעות משרדנו - עוה"ד אמיר ברטוב, שמרית מלמן ולירון ספיר, בקשה להקפאת הליכים לבית המשפט המחוזי בתל אביב-יפו, נוכח ההליכים המשפטיים הרבים שננקטו בידי יזמי פרויקטים, שהובילו למצוקה תזרימית של החברה. במסגרת בקשת הקפאת ההליכים נכללה הצעת בעלת השליטה, קבוצת עמוס לוזון יזמות ואנרגיה בע"מ להסדר הנושים, שמטרתו הסדרת כלל חובות החברה בהליך סדור תחת פיקוחו של בית המשפט.