ספטמבר 2019  

משרדנו ייצג את אלעד קנדה (בבעלות מר יצחק תשובה) בגיוס של חצי מיליארד ש"ח (500,000,000 ש"ח) של אגרות חוב.

ספטמבר 2019   הבורסה לניירות ערך תל-אביב

בחודש ספטמבר 2019, אושר תיקון לתקנון הבורסה באופן שיאפשר רישום כפול של חברות ריט זרות, אשר חלקן מאוגדות בתוצרת נאמנות ולא חברה.

ספטמבר 2019  

משרדנו ייצג את נמקו ריאלטי, המחזיקה מרכזים מסחריים ברחבי ארה"ב בגיוס של כארבע מאות מיליון ש"ח (400,000,000 ש"ח) של אגרות חוב.

ספטמבר 2019   כלכליסט

בשנת 2019, ליווה המשרד את הכנתו של תשקיף הנפקת מניות IPO מיוחד במינו, פורץ דרך וראשוני בתולדות שוק ההון הישראלי, במסגרתו הובאה לראשונה לבורסה קרן ריט אמריקאית בתצורת UpReit אשר תציע מניות רק לציבור בישראל ומשכך ביצעה מסלול רישום מלא בישראל ולא בדרך של רישום כפול.