דצמבר 2019   כלכליסט

קבוצת קרסו חתמה על הסכם מכר מותנה לרכישת חברת השכרת הרכבים והליסינג קל אוטו, אשר בכפוף למספר תנאים מתלים ייכנס לתוקף. מדובר בעסקה אסטרטגית שתרחיב את פעילות קרסו בתחום השכרת הרכבים והליסינג. לקל אוטו קו אשראי מכל המערכת הבנקאית להוציא את הבנק הבינלאומי הראשון בע"מ. התחייבותיה של קל אוטו מסתכמות לכ- 1.45 מיליארד שקל, כשמנגד סך הנכסים הסתכמו ב-1.6 מיליארד שקל. במסגרת העסקה נטלה על עצמה קרסו את התחייבותיה של קל אוטו. את קבוצת קל אוטו בעסקה מייצגים עו"ד אמיר ברטוב ועו"ד איילת ברקוביץ שמחוביץ.

דצמבר 2019   גלובס

החברות, אורתם סהר הנדסה בע"מ, אורתם סהר תשתיות ובניה בע"מ ומליבו בניה בע"מ (להלן: "קבוצת אורתם"), אשר אושר בעניינן הסדר נושים בשנת 2016 על ידי בית המשפט המחוזי בתל אביב-יפו, הגישו בקשה למתן צו לפתיחת הליכים בדרך של הקפאת הליכים, נוכח מצוקה תזרימית אליה. נקלעו, לאחר אישור הסדר הנושים, נוכח העדר מתן אשראי לצורך הנפקת ערבויות בנקאיות עבור מזמיני פרויקטים לטובת פעילותן החדשה. נשיא, בית המשפט המחוזי בתל אביב-יפו, כב' השופט א' אורנשטיין, נעתר לבקשה ומינה את נאמני ההסדר הקודם לתפקיד נאמנים לחברות. החברות יוצגו על ידי עו"ד אמיר ברטוב ועו"ד שמרית מלמן ממשרדנו.

נובמבר 2019   כלכליסט

בשנת 2019, ליווה משרדנו את עסקת רכישת פעילות חברת תיקון עולם על ידי חברת קנביט.

אוקטובר 2019   כלכליסט

עוה"ד אמיר ברטוב ולירון ספיר מייצגים את חברת אול-ייר במסגרת תביעה ייצוגית שהוגשה נגדה בעילה של פרט מטעה בדיווח מיידי.

אוקטובר 2019   גלובס

חברת דורי בניה בע"מ הגישה באמצעות משרדנו - עוה"ד אמיר ברטוב, שמרית מלמן ולירון ספיר, בקשה להקפאת הליכים לבית המשפט המחוזי בתל אביב-יפו, נוכח ההליכים המשפטיים הרבים שננקטו בידי יזמי פרויקטים, שהובילו למצוקה תזרימית של החברה. במסגרת בקשת הקפאת ההליכים נכללה הצעת בעלת השליטה, קבוצת עמוס לוזון יזמות ואנרגיה בע"מ להסדר הנושים, שמטרתו הסדרת כלל חובות החברה בהליך סדור תחת פיקוחו של בית המשפט.

ספטמבר 2019  

משרדנו ייצג את אלעד קנדה (בבעלות מר יצחק תשובה) בגיוס של חצי מיליארד ש"ח (500,000,000 ש"ח) של אגרות חוב.

ספטמבר 2019   הבורסה לניירות ערך תל-אביב

בחודש ספטמבר 2019, אושר תיקון לתקנון הבורסה באופן שיאפשר רישום כפול של חברות ריט זרות, אשר חלקן מאוגדות בתוצרת נאמנות ולא חברה.

ספטמבר 2019  

משרדנו ייצג את נמקו ריאלטי, המחזיקה מרכזים מסחריים ברחבי ארה"ב בגיוס של כארבע מאות מיליון ש"ח (400,000,000 ש"ח) של אגרות חוב.

ספטמבר 2019   כלכליסט

בשנת 2019, ליווה המשרד את הכנתו של תשקיף הנפקת מניות IPO מיוחד במינו, פורץ דרך וראשוני בתולדות שוק ההון הישראלי, במסגרתו הובאה לראשונה לבורסה קרן ריט אמריקאית בתצורת UpReit אשר תציע מניות רק לציבור בישראל ומשכך ביצעה מסלול רישום מלא בישראל ולא בדרך של רישום כפול.

אוגוסט 2019   הארץ

משרדנו גאה לייצג את Hertz Group Realty Trust, קרן הריט האמריקאית הראשונה מסוגה המציעה בישראל מניות בתצורת UPREIT. מדובר בהליך ראשוני ותקדימי בשוק ההון בישראל.

אפריל 2019  

משרדנו ייצג את ענקית הנדל"ן מדאלאס Westdale Properties בהנפקת 500 מיליון ש"ח אגרות חוב (IPO) לראשונה בדרך של הצעה לא אחידה למשקיעים מסווגים

אפריל 2019  

כבכל שנה, משרדנו מדורג על ידי מדריך הדירוג הבינלאומי 500 Legal בקרב משרדי עורכי הדין המובילים בישראל בתחומי שוק ההון וחדלות פרעון, כאשר עו"ד ישראל שמעונוב, דורג בין המומחים המובילים בשוק ההון. בין היתר, מתואר משרדנו כ"כוח של ממש בתחום שוק ההון"