אפריל 2018   הבורסה לניירות ערך תל-אביב

בחודש אפריל 2018, הוביל משרדנו תיקון בתקנון הבורסה באופן שיאפשר הנקפת אגרות חובות של שותפות זרה.