נובמבר 2017   דה מרקר

עוה"ד אמיר ברטוב ואיילת ברקוביץ שמחוביץ ייצגו את חברת סאמיט אחזקות נדל"ן בע"מ בעסקה לרכישת חברת מפעלי קרור של אליעזר פישמן.

נובמבר 2017  

משרדנו ייצג את קבוצת עמוס לוזון יזמות ואנרגיה בע"מ וכן את בעלי השליטה בנץ מלונות בע"מ בעסקה למכירת השליטה בנץ מלונות לקבוצת לוזון, אגב רכישת מניות נץ מלונות מבעלי השליטה בה לשעבר.

נובמבר 2017  

משרדנו ליווה את חברת אמיליה פיתוח (מ.עו.פ) בע״מ בהכנת תשקיף מדף וקבלת היתר רשות ניירות ערך ואישור עקרוני של הבורסה לניירות הערך הנכללים בתשקיף המדף.

נובמבר 2017  

משרדנו ליווה את קבוצת אחים יעקובי (ואי.אס.בי) בע״מ בהכנת תשקיף IPO מניות ואג"ח ותשקיף מדף שכלל הנפקה של מניות רגילות בסך של 91,615 אלפי ש״ח, וכן הנפקת אגרות חוב (סדרה א') בסך של כ-73,854 אלפי ש"ח.

נובמבר 2017  

משרדנו ליווה את דה זראסאי גרופ לימיטד בהכנת דו״ח הצעת מדף שכלל הצעה לציבור של אגרות חוב (סדרה א') מדורגות "AA-", בדרך של הרחבת סדרה, בסך של כ-1,023 מיליון ש"ח.

נובמבר 2017  

משרדנו ליווה את חברת איי אי סי # 1 אל.טי.די בהכנת תשקיף IPO אג"ח ותשקיף מדף.

נובמבר 2017  

משרדנו ליווה את תדיר-גן (מוצרים מדוייקים) 1993 בע״מ בהקצאה פרטית של מניות רגילות לבנקים שכוללת המרת מחצית מהחוב כלפיהם למניות בהיקף של כ-7.5 מיליון דולר.

נובמבר 2017  

משרדנו ליווה את חברת פתאל נכסים (אירופה) בע״מ בהקצאה פרטית של 35,195,000 אגרות חוב (סדרה ג') מדורגות בדירוג "A1" על ידי מידרוג בע"מ בסך של כ- 35.4 מיליון ש"ח.