אוקטובר 2017  

משרדנו ליווה את אדוונטק טכנולוגיות (אי.טי.) בע"מ בעדכון מתווה המימון שלה אשר כלל עסקת מימון במסגרתה הועמדה לחברה הלוואה ממשקיע פרטי, שחלקה ניתן להמרה להון המניות של החברה, לצד מימון ממוסד בנקאי, בסך כולל של כ-19 מיליון ש"ח, ואשר שימשו לפירעון מימון חוץ בנקאי בסך של כ-20 מיליון ש"ח ...

אוקטובר 2017  

משרדנו ליווה את קבוצת אחים נאוי בע״מ בהכנת דו״ח הצעת מדף שכלל הצעה לציבור של אגרות חוב (סדרה ד') מדורגות בדירוג "A" על ידי מעלות S&P בסך של כ- 287 מיליון ש"ח.

אוקטובר 2017  

משרדנו ליווה את קבוצת עמוס לוזון יזמות ואנרגיה בע״מ בהכנת תשקיף מדף וקבלת היתר רשות ניירות ערך ואישור עקרוני של הבורסה לניירות הערך הנכללים בתשקיף המדף.

אוקטובר 2017  

משרדנו ליווה את חברת אול-יר הולדינגס לימיטד בהנפקה פרטית למשקיעים מסווגים של אגרות חוב בהיקף של כ-60 מיליון ש"ח.