ספטמבר 2017  

משרדנו ליווה את קבוצת נץ בע״מ בהנפקה פרטית של 910,962 מניות רגילות למשקיע פרטי.

ספטמבר 2017  

משרדנו ליווה את קבוצת עמוס לוזון יזמות ואנרגיה בע״מ בהנפקה פרטית של 1,637,808 מניות רגילות של החברה.

ספטמבר 2017  

משרדנו ליווה את נובל אסטס (בי.וי.איי) לימיטד בהכנת תשקיף IPO אג"ח ותשקיף מדף וכן בהודעה משלימה, שכללה הצעה לציבור של אג"ח סטרייט מדורג BBB+ בסך של כ-360 מיליון ש"ח.

ספטמבר 2017  

משרדנו ליווה את חברת תדיר-גן (מוצרים מדוייקים) 1993 בע״מ בהכנת דו״ח הצעת מדף להנפקת זכויות בהיקף של כ-11 מיליון ש"ח.