אוגוסט 2017  

משרדנו ליווה את קבוצת עמוס לוזון יזמות ואנרגיה בע״מ בהקצאה פרטית של 11,724,991 כתבי אופציה (סדרה 12/16) לא רשומים למנכ"ל החברה.