יולי 2017  

משרדנו ייצג את אמיליה פיתוח (TASE:EMDV) ואת עודד פלר, בעסקת מיזוג בדרך של החלפת מניות במסגרתה מוזגה פעילות פלר אחזקות לאמיליה פיתוח. עסקת המיזוג, כללה, בין היתר, הנפקה לציבור והצעת מכר בהיקף של למעלה מ-103 מיליון ש"ח. החברה הממוזגת מתמחה בחומרי גלם, מערכות ואביזרים לתעשייה, פתרונות שינוע ואחסנה, פיקוח, תקינה,...