יוני 2017  

משרדנו ליווה את קרסו מוטורס בע"מ בגיוס מניות מהציבור בהיקף כולל של כ- 317 מיליון ש״ח (הנפקה לציבור והנפקה פרטית) וזאת על מנת להיכנס למדד תל אביב 125.

יוני 2017  

משרדנו ליווה את ישראל-קנדה בהנפקת אג"ח מהציבור בהיקף כולל של כ-37 מיליון ש"ח.