מאי 2017  

משרדנו ליווה את פתאל (אירופה) בגיוס של אג"ח מהציבור בהיקף כולל של כ-135 מיליון ש״ח.

מאי 2017  

משרדנו ליווה את קבוצת לוזון בגיוס אג"ח מהציבור בהיקף כולל של כ-75 מיליון ש"ח.

מאי 2017  

משרדנו ליווה את המשביר לצרכן בגיוס אג"ח מהציבור בהיקף כולל של כ-55 מיליון.

מאי 2017  

משרדנו ליווה את קבוצת חג'ג' ייזום נדל"ן בע"מ בהכנת תשקיף מדף.

מאי 2017  

משרדנו ליווה את אי אס אר אר קפיטל בע"מ בהנפקה פרטית של מניות חסומות מכח דיני ארה״ב למשקיע מסווג בהיקף כולל של כ-2 מיליון ש״ח.

מאי 2017  

משרדנו ליווה את דורסל (ב.א.ז.) בע"מ בהכנת תשקיף מדף.