מרץ 2017  

משרדנו ליווה את אי אס אר אר קפיטל בע"מ בהנפקת אג"ח מהציבור בהיקף כולל של כ-108 מיליון ש"ח.

מרץ 2017  

משרדנו ליווה את קבוצת אחים נאוי בע"מ בגיוס אג"ח מהציבור בהיקף כולל של כ-124 מיליון ש"ח.