דצמבר 2017  

משרדנו ייצג את קבוצת עמוס לוזון יזמות ואנרגיה בע״מ בעסקה עם גזית, בעלת השליטה הקודמת של החברה וחברה מוחזקת שלה, ביחס לשטרי הון והלוואת בעלים שהועמדה לחברה בתקופת היותה של גזית, בעלת השליטה בחברה. במסגרת זו, בין היתר, הומרה הלוואת הבעלים לאגרות חוב המירות והוקצו כתבי אופציות ומניות כנגד ריבית...

דצמבר 2017  

משרדנו ליווה את הרץ פרופרטיס׳ גרופ לימיטד בהכנת תשקיף IPO אג"ח ותשקיף מדף וכן בהודעה משלימה, שכללה הצעה לציבור של אג"ח סטרייט מדורג A / A2 בסך של כ-542 מיליון ש"ח.

דצמבר 2017  

אנו שמחים לבשר על הצטרפותה של עו״ד קורין ביטון כשותפה במשרד החל מחודש ינואר 2017. קורין החלה את הקריירה המשפטית שלה כמתמחה במשרדנו בשנת 2007, ובהמשך הצטרפה למשרד כעורכת דין בשנת 2009. תוכלו לקרוא עוד על פעילותה של קורין בפרופיל שלה המופיע תחת עמוד ״הצוות״.

דצמבר 2017  

משרדנו ליווה את אמ.די.ג׳י אסטייט גלובל לימיטד בהכנת דו"ח הצעת מדף המהווה מיפרט הצעת רכש חליפין לאגרות חוב (סדרה א') במסגרתו הונפקו כ-288 מיליון אג"ח (סדרה ג') (סדרה חדשה) מדורגות A3.

דצמבר 2017  

משרדנו ליווה את חברת דה לסר גרופ לימיטד בהכנת דו״ח הצעת מדף שכלל הצעה לציבור של אגרות חוב (סדרה ד') מדורגות בדירוג "A-" על ידי מעלות S&P בסך של כ- 151 מיליון ש"ח.

דצמבר 2017  

משרדנו ליווה את חברת ישראל קנדה בהכנת דו״ח הצעת מדף שכלל הצעה לציבור של מניות חדשות והצעת מכר של מניות קיימות בסך של כ-71,025 אלפי ש"ח.

דצמבר 2017  

משרדנו ליווה את קבוצת עמוס לוזון יזמות ואנרגיה בע״מ בהכנת דו״ח הצעת מדף שכלל הצעה לציבור של אגרות חוב (סדרה ח') בדרך של הרחבת סדרה, בהיקף של כ-20 מיליון ש"ח, כך שלאחר ההרחבה היקף אגרות חוב (סדרה ח') הינו בסך של 180 מיליון ש"ח.

דצמבר 2017  

משרדנו ליווה את קבוצת עמוס לוזון יזמות ואנרגיה בע״מ בהכנת דו״ח הצעת מדף שכלל הצעה לציבור של 30 מיליון ש"ח ע.נ. של אגרות חוב להמרה (סדרה ט') והנפקה של 10 מיליון כתבי אופציה (סדרה 4) הניתנות למימוש למניות.

דצמבר 2017  

משרדנו ליווה את קבוצת עמוס לוזון יזמות ואנרגיה בע״מ ביחס להקצאה פרטית לגזית, בעלת השליטה הקודמת בחברה, במסגרתה בין היתר, הומר חוב הלוואת הבעלים לאגרות חוב להמרה והוקצו מניות כנגד ריבית החוב, וכן הוקצו כתבי אופציה.

דצמבר 2017  

משרדנו ליווה את חברת ברוקלנד אפריל לימיטד בהכנת דו״ח הצעת מדף המהווה מיפרט הצעת רכש חליפין לאגרות חוב (סדרה א') במסגרתו הונפקו כ-54 מיליון אג"ח (סדרה ב') מדורגות BBB+.

דצמבר 2017  

משרדנו ליווה את חברת רבל אי.סי.אס. בע״מ בהכנת דו״ח הצעת מדף שכלל הצעה לציבור של אגרות חוב (סדרה ב') בסך של כ- 69 מיליון ש"ח.

דצמבר 2017  

משרדנו ליווה את חברת ישראל קנדה (ט.ר) בע״מ ביחס להקצאת מניות למשקיעים מסווגים בסך של כ-100 מיליון ש"ח.