דצמבר 2019   כלכליסט

קבוצת קרסו חתמה על הסכם מכר מותנה לרכישת חברת השכרת הרכבים והליסינג קל אוטו, אשר בכפוף למספר תנאים מתלים ייכנס לתוקף. מדובר בעסקה אסטרטגית שתרחיב את פעילות קרסו בתחום השכרת הרכבים והליסינג.

לקל אוטו קו אשראי מכל המערכת הבנקאית להוציא את הבנק הבינלאומי הראשון בע”מ. התחייבותיה של קל אוטו מסתכמות לכ- 1.45 מיליארד שקל, כשמנגד סך הנכסים הסתכמו ב-1.6 מיליארד שקל. במסגרת העסקה נטלה על עצמה קרסו את התחייבותיה של קל אוטו.

את קבוצת קל אוטו בעסקה מייצגים עו”ד אמיר ברטוב ועו”ד איילת ברקוביץ שמחוביץ.

כל החדשות