נובמבר 2019   כלכליסט

בשנת 2019, ליווה משרדנו את עסקת רכישת פעילות חברת תיקון עולם על ידי חברת קנביט.

כל החדשות